Haber

Zehirsiz Sofralar Platformu temiz gıda ve çevre hakkını savunmak için kuruldu

Daha adil ve temiz gıdayı herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyen Zehirsiz Sofralar Platformu kuruldu. Temiz çevre hakkını da savunan inisiyatif, daha önce 25 etken maddenin yasaklanmasını da sağlayan Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı’nın mirasını alıyor, etki ve kapsamını genişletmeyi hedefliyor.

Gıdamızın tarladan çatala kadar hangi süreçlerden geçtiğini az çok biliyoruz ama bu süreçte hangi içeriklerden etkilendiği konusu tam bir muamma. Endüstriyel tarım ve gıda firmaları, bize şeffaf bir sistem sunmuyor. Bu bilinmezlik duvarını yıkmak için sivil bir inisiyatife ihtiyaç duyduğumuz uzun süredir ortadaydı.

Bu bağlamda ekolojiden halk sağlığına, doğa korumadan tüketici haklarına birçok alandan 38 kurum bir araya gelerek Zehirsiz Sofralar Platformu’nu kurdu. Buna ek olarak 23 sivil toplum örgütü ve sivil inisiyatif de platformu desteklediğini açıkladı. Zehirsiz Sofralar Platformu çatısı altında birleşen paydaşları tebrik etmek isteriz. (Listeyi haberin en altında bulabilirsiniz.)

Zehirsiz Sofralar Platformu, gıda ile gıda dışı tarımsal ürünlerin “bulunabilir, erişilebilir, sağlıklı ve güvenilir olmasını sağlamak için” yapılacak bütün faaliyetlerde kamusal refahı, gelecek kuşakların ve tüm canlıların yaşam hakkını gözetmeyi ve ekosistemi korumayı hedefliyor. İnisiyatif aynı zamanda iklim krizini de dikkate alarak uzun vadeli, ihtiyaç odaklı, yerelliği ve kendine yeterliliği ön plana koyan, kadim bilgi ve pratikleri de dikkate alan, adil bir bakış açısını egemen kılma amacı taşıyor.

Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı 25 etken maddeyi yasaklatmıştı

Zehirsiz Sofralar Platformu daha dün masa başında kurulan bir oluşum da değil. Geçmişi var. 2019 yılında “Zehirsiz Sofralar Mümkün” diyerek bir araya gelen 100’ün üstünde sivil toplum örgütü ve sivil inisiyatifin kurduğu Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı muhatap alıp 160.000’in üstünde imza toplayarak “Zehirsiz Kampanya” ile önemli bir başarıya imza atmıştı.

Ağ, 2020’de ise insan sağlığı, doğal varlıklar ve biyolojik çeşitliliğin düşmanı olan pestisitler konusunun TBMM gündemine 4 kez taşınmasını sağlamış, lobi faaliyetlerinin de etkisiyle Tarım ve Orman Bakanlığı, 41 pestisit etken maddesini görüşe açmış, 7’sine sınırlama getirmiş ve 25 etken maddeyi de yasaklatmıştı.

Bu başarılı iş birliğinin sürekliliğini arzu eden sivil toplum örgütleri ve sivil inisiyatifler bir araya gelerek gıda güvenliğini merkeze alan bu çalışmaların kapsamını genişletmeyi ve gıdayı daha şeffaf ve temiz kılmayı amaçlayarak bu platformu kurmuş oldu.

Platform, bugüne kadar sürdürülen faaliyet alanlarının yanı sıra sağlıklı gıdaya ulaşım için organik tarım, gıda toplulukları, doğa dostu arıcılığın yaygınlaştırılması, atalık/yerel tohumların teşviki ve yaygınlaştırılması, onarıcı tarım ve agroekoloji gibi pek çok konuda çalışmalar yaparak “büyüme odaklı değil gezegendeki yaşamın bir bütün olarak sürdürülebilirliği” amaçlayan ilkelerle çalışacak.

Not: Haber verdiği için Buğday Derneği’ne teşekkür ederiz.

Daha fazla bilgi almak için: https://zehirsizsofralar.org/

Bir Cevap Yazın